Kinesitherapie

Kinesitherapie is het behandelingen van het bewegingsapparaat. Meer specifiek spreken we over de behandeling van botten en gewrichten, spieren en pezen en de sturing ervan door het zenuwstelsel.

Het bewegingsapparaat kan op zijn beurt worden beïnvloed door de werking van hart en bloedvaten, het ademhalingsstelsel, spijsverteringsstelsel en het hormonaal stelsel.

Ook deze stelsels kunnen beïnvloed worden door de inwerking van kinesitherapie. De grootste groep van de verwijzingen voor kinesitherapie bevindt zich in het domein van de orthopedische geneeskunde of aandoeningen van het bewegingsapparaat, bijvoorbeeld:

  • nek- en rugklachten
  • post-traumatische aandoeningen zoals fracturen, spierscheuren, enkelverzwikkingen,…
  • overbelastingsletsels zoals peesontstekingen, stressfracturen,…
  • post-operatieve aandoeningen zoals knie- en heupprothesen.

Onze praktijk beschikt voor deze patiënten ook over een CPM-toestel voor Continue Passieve Mobilisatie. In de volksmond ook wel een Kinetec genoemd. Hiermee kunnen knieën en heupen continu bewogen worden op bed of in de zetel. Door gebruik van dit apparaat blijft de mobiliteitswinst, die de patiënt door een behandeling verkrijgt, behouden. Dit toestel wordt verhuurd op weekbasis. De patiënt heeft dit toestel dan thuis ter beschikking.

Het domein van de neurologie behandelt mensen met letsels van het centrale of het perifere zenuwstelsel zoals:

  • verlammingen of restletsels na een CVA,
  • ziekte van Parkinson, MS
  • perifere zenuwletsels, bijvoorbeeld het carpal tunnelsyndroom, dropvoet,…

Een zeer belangrijk domein in de kinesitherapie is de behandeling van de ouder wordende mens, namelijk de geriatrische patiënt. Belangrijk is het in beweging blijven, het ondersteunen van de mogelijkheid om de dagdagelijkse functies te kunnen uitoefenen en het evenwicht.

Een ander domein is het domein van de longaandoeningen, aandoeningen van het hart- en bloedvaten, en problematiek van de lymfevaten.

  • luchtwegen en longen worden behandeld met ademhalingskinesitherapie,
  • ook patiënten die een hartoperatie ondergaan hebben krijgen ademhalingskine en reconditionering,
  • aandoeningen van bloedvaten en lymfevaten worden behandeld met lymfedrainage en circulatoire oefentherapie.

Deze patiënten kunnen ook bij ons terecht voor lymfedrainage met het lymfomat-toestel. Dit toestel zorgt voor de evacuatie van overtollig vocht, bijvoorbeeld bij het verwijderen van spataders.

Maak een afspraak