Manuele Therapie

Manuele Therapie MT is gericht op de aanpak van het bewegingsstelsel met een grote aandacht voor de wervelzuil. Het beter laten functioneren van de gewrichten, de afname van de pijn en het verbeteren van houdingen en bewegingen staat centraal.

Mobiliserende technieken, manipulaties, neurogene mobilisaties en medische oefentherapie zijn enkele van de veel gebruikte technieken van de manuele therapie.

In de volksmond wordt een manueel therapeut ook wel eens een “kraker” genoemd.  Het “kraken” of manipuleren van gewrichten is slechts een klein deel van de gebruikte technieken binnen de Manuele Therapie.

Bij gewrichten die beperkt zijn in hun beweging worden mobilisaties en manipulaties gebruikt om de bewegingsuitslag van de gewrichten te vergroten. Bij spier- of peesaandoeningen of aandoeningen van andere fasciale structuren wordt vaak gebruik gemaakt van rekkingen of stretching, samen met oefentherapie.  Bij problemen van de bezenuwing of neurogene structuren worden neurogene mobilisaties gebruikt.

Bij aanvang van de therapie wordt de patiënt eerst grondig klinisch getest. Op deze manier trachten we zo dicht mogelijk bij de oorzaak van de aandoening te komen. De gebruikte technieken bij de therapie kunnen zeer uiteenlopend zijn, naargelang het probleem.

Het Mulligan-concept en het Mc. Connel-concept zijn vaak gebruikte methodes. Ook kinesiotaping wordt aangewend om bepaalde bewegingen in goede banen te leiden. Bij het oefenen houden we het zo functioneel mogelijk. Medische trainingstherapie en Redcord zijn bij ons de veel voorkomende oefenmethodes.

Bezoek de website van Mathera voor meer informatie.

Maak een afspraak