Wij zijn gedeconventioneerd

Sinds 1 juni 2022 werken onze kinesitherapeuten gedeconventioneerd.

 

2022/06/01
Deel dit op

De algemene tarieven worden vastgelegd door het RIZIV en staan neergeschreven in een conventie. Op dit moment zijn er geschillen tussen onze beroepsvereniging Axxon en het RIZIV, waardoor de opgelegde tarieven van de conventie ontoereikend zijn.  Het nieuwe voorstel houdt geen rekening met de indexeringen en komt niet overeen met wat de nieuwe tarieven zouden moeten zijn om kwaliteitsvolle therapie te kunnen aanbieden.

Wij zetten ons 100% in op bijscholingen, doorgedreven specialisaties en multidisciplinair teamoverleg. Om dit te kunnen blijven bieden aan al onze patiënten, hebben wij besloten de nieuwe conventie niet te volgen en onze tarieven vrij te kiezen

Let op: personen met een verhoogde tegemoetkoming blijven het conventietarief betalen.  Gelieve ons duidelijk te melden wanneer u hiervoor in aanmerking komt.

Wij wensen graag open en eerlijk te communiceren. Spreek gerust een therapeut aan als u hierover toch nog vragen heeft.