Het belang van oefening na een letsel.

In het lichaam is het aangewezen belasting en belastbaarheid in evenwicht te houden.

Onder belasting wordt verstaan: de kracht die inwerkt op een lichaam of een lichaamsstructuur, zoals een pees, een spier of een gewricht.

Onder belastbaarheid wordt verstaan: de hoeveelheid kracht dat een lichaam of een lichaamsstructuur aankan.

Wanneer er bij training of oefening niet meer kracht inwerkt op een lichaam dan dat lichaam aankan, m.a.w. als de belasting niet hoger is dan de belastbaarheid, hebben we te maken met een goede training of oefening. Om de training of oefening zo effectief mogelijk te maken, komt het erop aan de belasting zo dicht mogelijk bij de belastbaarheid te brengen. Op deze manier kan men door training de belastbaarheid verhogen. Het lichaam of de lichaamsstructuur kan dus meer belasting aan.

Wanneer de belasting hoger is dan de belastbaarheid, spreken we van overbelasting. Bij langdurige overbelasting van een lichaam of structuur, kan er een letsel ontstaan en krijgt men weefselschade. Wanneer een weefsel beschadigd is, daalt de belastbaarheid van het weefsel.

Wanneer de belasting lager is dan de belastbaarheid, spreken we van onderbelasting. Ook bij trainingen of oefeningen in de onderbelastingszone, kan de belastbaarheid van het lichaam of de structuren dalen.

Ziekte, vermoeidheid, te zwaar of te licht trainen zal de belastbaarheid negatief beïnvloeden.

Voldoende slaap, een gezond eetpatroon en een uitgebalanceerd oefenschema zal de belastbaarheid positief beïnvloeden.

Wanneer een patiënt herstellende is van een letsel, is het dus van groot belang om de beschadigde weefselstructuren achteraf te trainen.  Door het letsel is de belastbaarheid van het weefsel namelijk gedaald. Wanneer de patiënt niet traint, zal bij een gelijk belastingsniveau van vóór het letsel, een overbelasting ontstaan. Het weefsel zal dus terug beschadigd raken.

Het is dus van groot belang dat een herstellend weefsel progressief, d.w.z. beginnend met een lage belasting die steeds opgedreven wordt, getraind wordt. Op deze manier krijgt het weefsel zijn oorspronkelijke sterkte terug en kan het weer belast worden, of zelfs meer, als voorheen.